Bapang, Ahmad Yani. “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI MELALUI TULISAN ARAB PADA MATERI POKOK MEMBACA QUR’AN SURAT AL-MA’UN DI SDN NUN BAUN SABU KOTA KUPANG TAHUN PELAJARAN PELAJARAN 2018/2019”. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) 8, no. 1 (April 18, 2023): 41-45. Accessed May 30, 2024. https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jipend/article/view/929.