(1)
Prasong, F.; Kalang, F.; Nurlailah. PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO ANIMASI INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN MINAT MEMBACA DENGAN TEMA KEGEMARANKU PADA SISWA KELAS 1 MIS AL-FITRAH OESAPA. jpdf 2022, 3, 276-280.