SALEM, M. A.; TONG, J.; SYAIF, A.; RAHMAN, A. A.; PURNAMASARI, H. PERAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BACA ANAK PADA SISWA KELAS 2 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SITI HARFAN LEUWUTUNG. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata , v. 4, n. 1, p. 465-470, 31 Mar. 2023.