Sumini, Ali Maksum Fuadi, and Endang Fauziati. 2022. ‚ÄúPENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW PADA MATA PELEJARAN IPA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PROGRESIVISME‚ÄĚ. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata 3 (1), 242-47. https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i1.659.