Prasong, Fauzia, Faizan Kalang, and Nurlailah. 2022. “PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO ANIMASI INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN MINAT MEMBACA DENGAN TEMA KEGEMARANKU PADA SISWA KELAS 1 MIS AL-FITRAH OESAPA”. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata 3 (1), 276-80. https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i1.665.