Sumini, A. M. Fuadi, and E. Fauziati. ‚ÄúPENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE JIGSAW PADA MATA PELEJARAN IPA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PROGRESIVISME‚ÄĚ. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata , Vol. 3, no. 1, Apr. 2022, pp. 242-7, doi:10.51494/jpdf.v3i1.659.