Salem, M. A., J. Tong, A. Syaif, A. A. Rahman, and H. Purnamasari. “PERAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BACA ANAK PADA SISWA KELAS 2 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SITI HARFAN LEUWUTUNG”. Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata , Vol. 4, no. 1, Mar. 2023, pp. 465-70, doi:10.51494/jpdf.v4i1.910.