(1)
Amri, N. A.; Amri, N.; Hajerah; Usman. PENGEMBANGAN MEDIA BUSY BOOK PADA ASPEK LITERASI ANAK USIA DINI. jpdf 2023, 4, 406-411.